• Blog

Προστατευτείτε από το σεισμό.

Η προστασία από το σεισμό στη χώρα μας είναι κάτι που εν πολλοίς έχει αφεθεί στην κρατική μέριμνα. Εν τούτοις, το κράτος δεν μπορεί να αποζημιώσει τις ζημιές που θα πάθει η περιουσία σας από ένα σεισμό. Είναι χρήσιμο λοιπόν να γνωρίζουμε ότι όχι μόνο είναι απαραίτητο να έχουμε κάλυψη σεισμού με ένα ιδιωτικό ασφαλιστήριο, αλλά και πως αυτό λειτουργεί, τι συμπεριλαμβάνει και τι καλύπτει. Παρακάτω θα δούμε μερικά βασικά σημεία:

  1. Ξεκινώντας, ας ξεκαθαρίσω πως δεν υπάρχει ασφαλιστήριο συμβόλαιο το οποίο να καλύπτει μόνο τον κίνδυνο του σεισμού. Η κάλυψη για σεισμό ενσωματώνεται ως Πρόσθετη Κάλυψη σε ένα πακέτο Ασφάλισης Πυρός το οποίο περιλαμβάνει φωτιά, κεραυνό, έκρηξη κλπ. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να επιλέξετε πρώτα ένα πακέτο καλύψεων Πυρός το οποίο θα συνδεθεί με την κάλυψη κατά του κινδύνου σεισμού.
  2. Ένα ασφαλιστήριο που συμπεριλαμβάνει την κάλυψη για σεισμό είναι κατά κανόνα μια επένδυση τουλάχιστον διπλάσιου ύψους σε σχέση με ένα οποιοδήποτε ασφαλιστήριο που αφορά μόνο την κάλυψη Πυρός. Ο λόγος που το ασφάλιστρο που θα κληθούμε να καταβάλουμε είναι τόσο υψηλό οφείλεται και στο γεγονός ότι η Ελλάδα χαρακτηρίζεται σεισμογενής χώρα κάτι που αυξάνει τις πιθανότητες να επέλθει ο κίνδυνος.
  3. Η Ελλάδα είναι χωρισμένη σε γεωγραφικές ζώνες ανάλογα με τη σεισμικότητα που παρουσιάζουν και βασίζεται σε επίσημους πίνακες. Έτσι η ασφάλιση ενός ακινήτου στην Αχαΐα, μπορεί να είναι πιο ακριβή από ότι η ασφάλιση ενός ακινήτου με τα ίδια χαρακτηριστικά στη Θεσσαλονίκη.
  4. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι μια ασφαλιστική εταιρία αποζημιώνει με βάση την αρχική αιτία της ζημιάς. Έτσι, αν ο σεισμός προκαλέσει πυρκαγιά, θα αποζημιωθούμε μόνο αν είμαστε καλυμμένοι από σεισμό, καθώς ο σεισμός είναι η αρχική αιτία. Η λεπτομέρεια αυτή είναι πολύ σημαντική και αποτελεί συχνό λόγο παρανόησης ανάμεσα σε ασφαλισμένους, ασφαλιστικούς συμβούλους και ασφαλιστικές εταιρίες.
  5. Κανένα πακέτο καλύψεων δεν είναι ίδιο ανάμεσα στις εταιρίες. Κατά συνέπεια όσο περισσότερες καλύψεις συμπεριλαμβάνει, τόσο περισσότερο εξασφαλισμένοι είμαστε σε περίπτωση επέλευσης της ζημιάς. Υπάρχουν διάφορες καλύψεις που συμπεριλαμβάνουν πχ. δαπάνες που θα προκύψουν για την αποκομιδή μπάζων από συντρίμμια, έξοδα μεταστέγασης ή παραμονής σε ξενοδοχείο, εξόδων φύλαξης της κατοικίας ή της επιχείρησης κ.ά. Συνήθως αυτές οι καλύψεις δεν επιβαρύνουν αισθητά το τελικό ασφάλιστρο.
  6. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνουμε αν υπάρχει στεγαστικό δάνειο ώστε το ακίνητο να μην είναι υπασφαλισμένο. Εκείνο που ενδιαφέρει την τράπεζα είναι το ακίνητο να είναι ασφαλισμένο τουλάχιστον για το ύψος του στεγαστικού δανείου που σας έχει χορηγήσει. Και αυτό διότι η τράπεζα, σε περίπτωση ζημιάς ορίζεται ως πρώτος δικαιούχος. Φυσικά, η τράπεζα ενδιαφέρεται να εξασφαλίσει την επένδυσή της, αλλά εσάς πρέπει να σας ενδιαφέρει να έχετε σωστά ασφαλισμένη την περιουσία σας. Σωστή ασφάλιση είναι αυτή που γίνεται στο κατασκευαστικό κόστος δηλ. στην αξία που θα είχε αν χρειαζόταν να το φτιάξετε από την αρχή. Αν το σπίτι σας είναι ασφαλισμένο μόνο για το ύψος του στεγαστικού δανείου (που μπορεί να αντιστοιχεί σε σημαντικά μικρότερο ποσό από την κατασκευαστική αξία του ακινήτου) κινδυνεύετε η τράπεζα να πάρει τα χρήματά της και εσείς να μείνετε χωρίς ακίνητο.
  7. Στις καλύψεις σεισμού υφίσταται απαλλαγή η οποία συνήθως διαμορφώνεται στο 2%. Αυτό σημαίνει πως, αν γίνει ζημιά 100 ευρώ, η ασφαλιστική εταιρεία πληρώνει τα 98 ευρώ και εσείς τα δύο ευρώ. Αν επιδιώξουμε μεγαλύτερο ποσοστό απαλλαγής, αυτό διαμορφώνει μεν το ασφάλιστρο που θα καταβάλουμε σε χαμηλότερο ποσό, αλλά στην περίπτωση που επέλθει ο κίνδυνος η αποζημίωση που θα καταβάλει η εταιρία μειώνεται και αντίστοιχα αυξάνεται η δική μας συμμετοχή στα συνολικά έξοδα.
  8. Γενικά, είναι δύσκολο να ασφαλίσουμε ακίνητο για σεισμό το οποίο έχει κτιστεί πριν από το 1960, καθώς η δόμηση σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό και τους αντισεισμικούς κανόνες είναι πάντα εκείνο που απαιτείται από τις ασφαλιστικές εταιρίες.

Επικοινωνήστε μαζί μου για μια δωρεάν ενημέρωση για την ασφάλιση Πυρός και μια δωρεάν εκτίμηση για την περιουσία σας.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
Η ασφάλιση ζωής είναι
μια πράξη αγάπης

#asfalisousimera

© Χρήστος Κ. Μαυρόγιαννης, Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής.