• Αρχική
 • Blog
 • Ασφάλιση κατοικίας: Τράπεζα ή Σύμβουλος;
 • Blog

Ασφάλιση κατοικίας: Τράπεζα ή Σύμβουλος;

Το τελευταίο διάστημα η ανάγκη για ρευστό στο ταμείο έχει οδηγήσει τις Τράπεζες να στραφούν πιο έντονα στον τομέα της Ασφάλισης. Το λεγόμενο Bancassurance είναι η συνεργασία ανάμεσα σε Τράπεζα και Ασφαλιστικές Εταιρίες για την παροχή Ασφαλιστικών Προϊόντων στους πελάτες της πρώτης. Οι τελευταίοι δυστυχώς δεν είναι αρκετά ενημερωμένοι αφενός για τα δικαιώματά τους όσον αφορά την αγορά ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου και αφετέρου για τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στην εξυπηρέτηση μέσω ενός τραπεζικού υπαλλήλου και ενός ασφαλιστικού συμβούλου τείνοντας να εξισώνουν τις δύο επαγγελματικές δραστηριότητες. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα Ασφαλιστήρια Πυρός-Σεισμού (ή απλώς Ασφάλειες Κατοικίας) που συνοδεύουν υποχρεωτικά τα ενυπόθηκα δάνεια.

Παρακάτω αναλύονται έντεκα πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε κατά τη σύναψη ενός τέτοιου ασφαλιστηρίου.

 1. Ξεκινώντας, προτείνεται να ξεχωρίσετε τις ασφαλιστικές σας συναλλαγές από τις τραπεζικές. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, βασίζονται σε διαφορετικά νομοθετικά πλαίσια και είναι οικονομικά ανεξάρτητες η μία από την άλλη.
 2. Είστε ελεύθεροι να επιλέξετε οποιαδήποτε Ασφαλιστική Εταιρία για να καλύψει τις ασφαλιστικές σας ανάγκες και οποιονδήποτε Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή/Σύμβουλο επιθυμείτε να συνεργαστείτε. Αυτό ισχύει και για το στεγαστικό σας δάνειο. Δεν είστε σε καμία περίπτωση υποχρεωμένοι να αποδεχτείτε ως "υποχρεωτικό" το συμβόλαιο ασφάλισης που σας προτείνει η Τράπεζα που εξέδωσε το στεγαστικό σας δάνειο.
 3. Είστε υποχρεωμένοι, εφόσον προβλέπεται στην δανειακή σας σύμβαση, να έχετε ασφαλιστήριο συμβόλαιο σύμφωνο με τις παροχές και τις καλύψεις που απαιτεί η Τράπεζα, αλλά όχι την υποχρέωση να συνάψετε αυτό το ασφαλιστήριο με την Τράπεζα.
 4. Μην παίρνετε ως δεδομένο ότι ο τραπεζικός υπάλληλος που σας εξυπηρετεί για το στεγαστικό δάνειο είναι ταυτοχρόνως και ασφαλιστής. Για να μπορεί να σας προτείνει ένα συμβόλαιο πρώτα απ' όλα πρέπει να έχει την ανάλογη πιστοποίηση από την Τράπεζα της Ελλάδος, όπως κάθε Ασφαλιστικός Σύμβουλος. Ονομάζεται Πιστοποιητικό Α και είναι υποχρεωμένος από τη νομοθεσία να σας το παρουσιάσει πριν από οποιαδήποτε συζήτηση.
 5. Πριν σας γίνει οποιαδήποτε πρόταση ασφάλισης πρέπει πρώτα να συμπληρώσετε ένα έντυπο που ονομάζεται "Έντυπο Αναγκών" και το οποίο είναι υποχρεωτικό από τη νομοθεσία. Αυτό το Έντυπο είναι υποχρεωτικό για οποιουδήποτε τύπου ασφάλιση κάνετε (ακόμα και για ασφάλιση οχήματος). Σε αυτό γίνεται ανάλυση των αναγκών σας και των οικονομικών σας δυνατοτήτων και απαιτεί χρόνο και γνώσεις από τη μεριά του Ασφαλιστή. Είναι μια ουσιαστική διαδικασία καθώς αυτό το έντυπο συνοδεύει την πρόταση ασφάλισης και αν συμπληρωθεί με λανθασμένο τρόπο η Ασφαλιστική Εταιρία έχει το δικαίωμα να το επικαλεστεί για να καταγγείλει τη σύμβαση.
 6. Ο τραπεζικός υπάλληλος που σας εξυπηρέτησε, εφόσον έχει την απαραίτητη πιστοποίηση θα είναι και ο ασφαλιστής σας και σε αυτόν θα απευθύνεστε για συμβουλές αναφορικά με το συμβόλαιο που θα υπογράψετε. Ζητήστε του να σας υποδείξει τα σημεία του συμβολαίου όπου αναγράφονται αυτά που σας έχει περιγράψει.
 7. Απαγορεύεται από πλευράς τράπεζας η χρέωση κάποιου ποσού για να μελετήσει το συμβόλαιο από εταιρία της επιλογής σας.
 8. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε έγγραφη αιτιολόγηση, αν απορρίψουν το συμβόλαιο επιλογής σας. Είναι υποχρεωμένοι να σας απαντήσουν και οποιαδήποτε άρνησή τους είναι ένδειξη ότι πράττουν καταχρηστικά.
 9. Ως καταναλωτής έχετε δικαίωμα στην ελεύθερη επιλογή ενός προϊόντος/υπηρεσίας. Αν νιώσετε ότι σας ασκείται οποιαδήποτε πίεση για αγορά ενός ασφαλιστικού συμβολαίου (πχ, επειδή έχετε τραπεζικές συναλλαγές μαζί τους), έχετε κάθε δικαίωμα να αρνηθείτε την αγορά της προτεινόμενης ασφαλιστικής υπηρεσίας/προϊόντος και μπορείτε να καταγγείλετε αυτή την συμπεριφορά, στην Τράπεζα της Ελλάδος απευθείας ή μέσω της ΄Ενωσης Καταναλωτών.
 10. Αν η τράπεζα, σας προσεγγίσει με κάποιο ασφαλιστικό πρόγραμμα που ταιριάζει με τις καταγεγραμμένες ανάγκες σας, πιθανώς να έχουν κάνει χρήση προσωπικών σας στοιχείων τα οποία διατηρούν στα αρχεία τους. Μην συναινείτε και μην δίνετε γραπτή συγκατάθεση σε οτιδήποτε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε πλήρως την χρήση αυτών των στοιχείων. Να θυμάστε ότι έχετε πάντα το δικαίωμα να ζητήσετε και εκ των υστέρων να μην τηρούνται αυτά τα στοιχεία και να διαγράφονται από τα αρχεία τους.
 11. Έχετε νόμιμα κατοχυρωμένο Δικαίωμα Εναντίωσης, εφόσον δείτε ότι λείπουν οι όροι ασφάλισης (εντός 15 ημερών από την ημέρα παραλαβής του συμβολαίου) ή για τυχόν παρέκκλιση ατου ασφαλιστηρίου από την αίτηση για ασφάλιση (εντός 30 ημερών από την παραλαβή) και νόμιμα κατοχυρωμένο Δικαίωμα Υπαναχώρησης (εντός 30 ημερών από την παραλαβή). Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που σας παραδίδεται πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριλαμβάνει Υποδείγματα Συστημένων Επιστολών γι' αυτό το λόγο.

Τώρα που διαβάσετε τα παραπάνω, ίσως να θέλετε να συμπληρώσετε τη φόρμα ενδιαφέροντος για Ασφάλιση Κατοικίας. Αφού τη μελετήσω, θα επικοινωνήσω μαζί σας για μια ενημερωτική συνάντηση, όπου θα καταγράψουμε τις δικές σας ανάγκες και δυνατότητες και θα σας προτείνω την πιο συμφέρουσα οικονομικά λύση

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
Η ασφάλιση ζωής είναι
μια πράξη αγάπης

#asfalisousimera

© Χρήστος Κ. Μαυρόγιαννης, Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής.